Nezaradené

15. decembra 2011

Oznam – VII. zasadnutie OcZ

Pozvánka na VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sebechleby, ktoré sa uskutoční dňa 15.decembra 2011 o 19.00 hod. v sále kultúrneho domu Sebechleby.
14. novembra 2011

OZNAM – verejné obstarávanie

OBEC SEBECHLEBY vyhlasuje podľa zákona č. 25/2006 Z. z. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE na prípravu projektovej dokumentácie na „Nadstavbu a prestavbu kultúrneho domu -Sebechleby“ Termín predkladania súťažných podkladov:  31.10.2011 […]
7. októbra 2011

Výberové konanie

OBEC SEBECHLEBY , Sebechleby č.1 , 962 66 Názov projektu: Služby starostlivosti pre dieťa a rodinuOperačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúziaKód výzvy: č. OP ZaSI – […]
7. októbra 2011

OZNAM – o vyhlásení výberového konania

Vážení spoluobčania,Obec Sebechleby vyhlasuje výberové konanie na pozíciu sociálny pracovník (1 pracovné miesto) a asistent sociálneho pracovníka (1 pracovné miesto), ktoré sa bude konať dňa 25.10.2011 […]