23. júna 2010

Vitajte na novej oficiálnej stránke obce

Stránku www.sebechleby.com pre Vás pripravila Obec Sebechleby.
17. júna 2010

Rímskokatolícka farnosť Sebechleby

Farnosť sv. Michala Archanjela Sebechleby Farnosť Sebechleby patrí po novom územnom usporiadaní diecéz na Slovensku z roku 2008 do Banskobystrickej diecézy a Krupinského dekanátu. Z hornej […]
17. júna 2010

ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby

Právna subjektivita školy Naša škola k 1. júlu 2002 získala zo zákona právnu subjektivitu. Rozhodnutím Okresného úradu v Krupine a dodatkom k zriaďovateľskej listine Obecného úradu […]
17. júna 2010

Šport

TJ Turistický oddiel Strelecký krúžok Volejbalový klub Detský dobrovoľný hasičský zbor Plamienok