15. januára 2011

Základné informácie

  · Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, […]
15. januára 2011

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PROGRAM SOCIÁLNEHO A HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA S VÝHĽADOM NA ROKY 2007-2013OBECS E B E C H L E B Y SCHVÁLIL:OZ v Sebechleboch uznes. č. 13/2007-b Jozef […]
28. júna 2010

História

Obec Sebechleby nachádzajúca sa 13 km južne od mesta Krupina na úpätí Štiavnických vrchov, sa po prvýkrát spomína v listinách z prvej polovice 12. storočia. V […]
28. júna 2010

Geografia

Sebechleby sú malebná rázovitá obec, patriaca do takmer zabudnutej časti Slovenska – Hontu. Leží uprosted neporušenej panenskej prírody na území Krupinskej planiny. Pre lepšiu orientáciu – […]