15. januára 2011

Folklórna skupina Geľovianka

Folklórna skupina Geľovianka vznikla v októbri 1981. Za 30 rokov svojej existencie spracovali zvykoslovie našej obce: priadky, svadba, pranie, varenie lekváru, zajtonec, nedeľa vinohradníka, regrúti, tance […]
15. januára 2011

Dobrovoľný hasičský zbor Sebechleby

120. výročie DHZ Sebechleby Rok 2008 je významným nie len pre členov hasičského zboru, ale i pre všetkých občanov obce Sebechleby, v ktorom si pripomíname úctyhodné […]
15. januára 2011

Užitočné

Užitočné čísla Užitočné linky Cestovný poriadok
15. januára 2011

Podnikateľ

Občianske združenie Sebechleby Poľovnícke združenie Sebechleby Urbárske a pasienkové spoločenstvo Sebechleby Včelársky zväz Hontianske Tesáre COOP Jednota Krupina DVAŠ Jozef Cázer Hostinec u Kaja Pohostinstvo Strehár […]