15. januára 2011

Oberačka po sebechlebsky MMXII.

15. januára 2011

Daň za psa a nové daňové priznania za daň z nehnuteľnosti

Obecný úrad oznamuje, že do 31. januára 2011 je bez vyrúbenia splatná daň za psa. V našej obci sa schválil poplatok za jedného psa vo výške […]
15. januára 2011

Nové poplatky za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady na jednu osobu je schválený vo výške 12,-€.Tí občania, ktorí spĺňaujú podmienky na poskytnutie úľavy na poplatku za komunálny odpad sa […]
15. januára 2011

Harmonogram separovaného zberu

Harmonogram separovaného odpadu v obci Sebechleby na rok 2015 Dátumy zberu v daný mesiac: Január plasty 14.01.2016 Február plasty 04.02.2016plasty 25.02.2016 Marec plasty 17.03.2016 Apríl plasty […]