26. januára 2011

OZNAM – pre rodičov detí v MŠ Sebechleby 1.2.2011 Plenárne rodičovské združenie

Dňa 1. februára 2011 utorok o 16:00 hodine v budove MŠ Sebechleby sa uskutoční plenárne rodičovské združenie rodičov detí MŠ Sebechleby s nasledujúcim programom :1. Informácie […]
20. januára 2011

OZNAM – Členská schôdza OZ Sebechleby

Chceme oznámiť členom OZ Sebechleby, že dňa 22. januára 2011 v sobotu o 17:00 bude v Hostinci u Kaja schôdza Občianskeho združenia Sebechleby.Program: 1. Otvorenie, 2. Činnosť […]
20. januára 2011

OZNAM – OcÚ pre majiteľov psov

Obecný úrad oznamuje, že majitelia psov si môžu prísť do kancelárie OcÚ vyzdvihnúť nové známky pre psov.
20. januára 2011

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2011/2012

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechlebyoznamuje rodičom školopovinných detí, žeSLÁVNOSTNÝ ZÁPIS do 1. ročníka na školský rok 2011/2012sa uskutoční v stredu 9. februára 2011v čase […]