14. marca 2012

OFK SEBECHLEBY

18. januára 2012

Fašang v Sebechleboch

23. decembra 2011

Krásne Vianoce – PF 2012

19. decembra 2011

OZNAM – OVS NA ODPREDAJ pozemku

Obec Sebechleby vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513*1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve […]