25. júla 2012

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme […]
14. marca 2012

Komunitná práca v obci

Komunitná práca v obci Sebechleby a Hontianske Nemce {rokbox album=|cvicenie| title=|Sociálna práca v obciach Sebechleby a Hontianske Nemce :: TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z […]
14. marca 2012

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE SEBECHLEBY.Projekty predložte najneskôr do 10.04.2012 do 14:00 hod. Viac informácií a žiadosť nájdete v prílohách nižšie.
14. marca 2012

Sociálna práca – v obci už skončila!

Koniec Terénnej sociálnej práce Dňom 30. Septembra 2013 skončil po dvoch rokoch projekt zameraný na  podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb […]