6. augusta 2012

Oznam – Povodňový plán obce

Obecný úrad v Sebechleboch zverejňuje: Povodňový plán záchranných prác obce Sebechleby.
6. augusta 2012

Civilná ochrana v obci

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie […]
2. augusta 2012

Oznam pre majiteľov pivníc na Mladej hore

Majitelia pivníc, ktorí majú objednané vodomery na svoje vodovodné prípojky na Mladej Hore sa môžu prihlásiť na Oc.Ú. Vodomery sú už tu a môžu sa ísť […]
2. augusta 2012

Oznam – ZŠ S Mš SEBECHLEBY

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom detí, že prevádzka v materskej škole začne od 13. 8. 2012.