19. septembra 2012

Smútočný oznam

7. septembra 2012

Oznam – Futbal v nedeľu

7. septembra 2012

Oznam – Verejná vyhláška

Na návrh Obce Sebechleby bolo na stavebnom úrade obce Hontianske Nemce dňa 4.9.2012 začaté územné konanie o umiestnení stavby ” Sebechleby – kanalizácia ČOV” na pozemkoch […]
27. augusta 2012

OZNAM – X. Zasadnutie OZ

Obecný úrad Vás pozýva na X. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sebechleby, ktoré sa uskutoční dňa 6. septembra 2012 o 19.00 hod. v sále kultúrneho domu s nasledovným […]