22. novembra 2012

Smútočný oznam

20. novembra 2012

Oznam – schôdza oz sebechleby

Občianske združenie Sebechleby, pozýva všetkých členov ale i nečlenovna 18. členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2012 v piatok o 18:00 hodine vo vestibule KD Sebechleby. […]
13. novembra 2012

Oznam – Mikuláš 2012

3. októbra 2012

Oznam

Na základe schváleného VZN 5/2011o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce si môžu obyvatelia podať žiadosť na obecnom úrade do 30. novembra 2012, viď   VZN […]