27. apríla 2015

Výberové konanie

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA Obec Sebechleby, v zastúpení starostu obce Martina Schvarca, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Referent /ka/ a matrikár /ka/ Predpoklady: – úplné stredoškolské […]
16. apríla 2015

Vyhlásenie OVS

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov v k.ú. Sebechleby I. Vyhlasovateľ: Obec Sebechleby v zastúpení: Martinom Schvarcom, starostom obce sídlo: Sebechleby č.1, 96266 Sebechleby, IČO: 00320226 […]
13. apríla 2015

Vinárska súťaž – Dudince

20. januára 2015

Územný plán obce Sebechleby

N Á V R H _ Ú Z E M N Ý _ P L Á N _ O B C E _ S E B […]