17. júna 2010

Kultúra

Sebechlebskí hudci Folklórna skupina Geľovianka Detský folklórny súbor Škovránok
17. júna 2010

SAMOSPRÁVA

Základné informáce Štatút obce Starosta obce Obecné zastupiteľstvo Poslanci obecného zastupiteľstva Všeobecno záväzné nariadenia Hlavný kontrolór obce Rokovací poriadok Rozpočet obce Komisie OcZ Kontakty Miestne poplatky […]
17. júna 2010

Štatút obce

Štatút obce Sebechleby   Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch na základe § 24 ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení […]
17. júna 2010

Stará Hora

[h3]Stará Hora /vinárska osada/ – časť obce Sebechleby[/h3]Vinárska osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníka. V 140 vínnych pivniciach vytesaných do tufového […]