17. júna 2010

Rímskokatolícka farnosť Sebechleby

Farnosť sv. Michala Archanjela Sebechleby Farnosť Sebechleby patrí po novom územnom usporiadaní diecéz na Slovensku z roku 2008 do Banskobystrickej diecézy a Krupinského dekanátu. Z hornej […]
17. júna 2010

ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby

Právna subjektivita školy Naša škola k 1. júlu 2002 získala zo zákona právnu subjektivitu. Rozhodnutím Okresného úradu v Krupine a dodatkom k zriaďovateľskej listine Obecného úradu […]
17. júna 2010

Šport

TJ Turistický oddiel Strelecký krúžok Volejbalový klub Detský dobrovoľný hasičský zbor Plamienok
17. júna 2010

Kultúra

Sebechlebskí hudci Folklórna skupina Geľovianka Detský folklórny súbor Škovránok