15. januára 2011

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo: 1. Ing. Ján Šorec, Sebechleby č. 125,  nezávislý kandidát 2. Bc. Anna Cázerová, Sebechleby č. 193, nezávislý kandidát 3. Alena Kaufmanová, Sebechleby č. 185, […]
15. januára 2011

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ladislav Uday hlavný kontrolór obce /úväzok 0,25/vzdelanie: vysoká škola ekonomickátel.: 045/5591713 e-mail: obecsebechleby@mail.t-com.sk • hlavný kontrolór obce Sebechleby (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v […]
15. januára 2011

Starosta obce

Martin Schvarc Narodený: 19.marca 1977 KrupinaBydlisko: Sebechleby 153, 962 66Stav: ženatý, dve deti Max a AlexVzdelanie: stredoškolské Doplnkové vzdelanie:EUFC – Tréningy s aktívnou účasťou pre potenciálne […]
15. januára 2011

Základné informácie

  · Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, […]