15. januára 2011

Rozpočet obce

Rozpočet obce Sebechleby – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015
15. januára 2011

Rokovací poriadok

  ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEBECHLEBOCH Rokovací poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvo dňa 30.9.2010 uznesením č. 101/2010 a nadobúda účinnosť dňom 30. septembra 2010.   […]
15. januára 2011

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice z obecného zastupiteľstva:
15. januára 2011

Všeobecno záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia 2009 – 2010 – 2011 “Lex posterior derogat legi priori – zákon neskorší ruší zákon skorší”