15. januára 2011

Tlačivá

T l a č i v á    n a    s t i a h n u t i e  
15. januára 2011

Miestne poplatky a dane

Tlačivá:
15. januára 2011

Komisie OcZ

Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja obce:z radov poslancov:• Ing. Ján Šorec• Adrián Špánikz radov občanov:• Jarmila Fidlušová• Anna Vicianová• Anna Lipnická• Mgr. Veronika Šorecová• Ing. […]
15. januára 2011

Kontakty

Adresa obecného úradu:Obec Sebechleby č. 1,962 66 Sebechleby IČO: 00320226DIČ: 202115 2595 Samosprávny kraj: BanskobystrickýOkres: KrupinaRegión: Hont Pracovníci OcÚ:Martin Schvarc – starosta obce  mob.: 0903 418 […]