15. januára 2011

Včelársky zväz Hontianske Tesáre

Na obsahu sa pracuje.
15. januára 2011

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Sebechleby

Na obsahu sa pracuje.
15. januára 2011

Poľovnícke združenie Sebechleby

Poľovný revír Rovná Hora uznaného rozhodnutím Obvodného lesného úradu vo Veľkom Krtíši č. 2006/00680 zo dňa 18.2.2006.  Poľovnícka oblasť: S VI Štiavnické pohorieChovateľský celok: HontVýmera: 2 […]
15. januára 2011

Občianske združenie Sebechleby

Občianske združenie Sebechleby bolo založené v roku 2006 / 29.11. 2006, registrácia MV SR , č. spisu VVS/1-900/90-29131/ s cieľom podporiť rozvoj vo vidieckom cestovnom ruchu […]