15. januára 2011

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok – autobusy
15. januára 2011

Detský dobrovoľný hasičský zbor Plamienok

Už od roku 1975 sa mladí hasiči zúčastňujú hry Plameň. Za toto obdobie dosiahli mnoho výborných umiestnení na úrovni okresu i kraja. Tieto výsledky boli dosiahnuté vďaka […]
15. januára 2011

Volejbalový klub

Volejbal hrávame od roku 1998 až dodnes.  Každý rok sa zúčastňujeme volejbalových turnajov o pohár. Súťažíme s Krupinou, ktorá má vytvorené štyri družstvá, Hontianske Moravce jedno […]
15. januára 2011

Strelecký krúžok

Strelecký šport na škole má dlhoročnú tradíciu, ktorá sa prejavuje v krúžkovej činnosti. Každoročne v streleckom krúžku pracuje 25 – 35 žiakov, ktorí súťažia v školskej lige, okresnej streleckej […]