11. apríla 2011

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 104/7

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY k Obchodnej verejnej súťaži na predaj stavebného pozemku 104/7 v k.ú. Sebechleby Martin Schvarc – starosta obce Anna Vicianová – kontaktná osoba 11.04 .2011 […]
11. apríla 2011

OZNAM – OVS STAVEBNÝ POZEMOK PAR. C Č. 104/7

  O B E C    S E B E C H L E B Y vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník […]
11. apríla 2011

Súťažné podmienky OVS 104/8

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY k Obchodnej verejnej súťaži na predaj stavebného pozemku 104/8 v k.ú. Sebechleby Martin Schvarc – starosta obce Anna Vicianová – kontaktná osoba I.  Vyhlasovateľ: […]
11. apríla 2011

OZNAM – OVS STAVEBNÝ POZEMOK PAR. C č. 104/8

  O B E C    S E B E C H L E B Yvyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v […]