11. apríla 2011

Súťažné podmienky OVS 104/8

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY k Obchodnej verejnej súťaži na predaj stavebného pozemku 104/8 v k.ú. Sebechleby Martin Schvarc – starosta obce Anna Vicianová – kontaktná osoba I.  Vyhlasovateľ: […]
11. apríla 2011

OZNAM – OVS STAVEBNÝ POZEMOK PAR. C č. 104/8

  O B E C    S E B E C H L E B Yvyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v […]
27. marca 2011

Zbierka zákonov SR č.479/2010 úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení
23. marca 2011

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Krupina

Členská schôdza MO SRZ Krupina Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v nedeľu 13.3.2011 usporiadal členskú schôdzu, ktorá sa v zmysle Stanov zväzu koná pravidelne každý rok. Z 354 […]