11. apríla 2011

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS NA ODPREDAJ TRAKTORA

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY k Obchodnej verejnej súťaži na odpredaj Traktora ZETOR 6701 Martin Schvarc – starosta obce Anna Vicianová – kontaktná osoba I.  Vyhlasovateľ: Obec Sebechleby v […]
11. apríla 2011

OZNAM – OVS NA ODPREDAJ TRAKTORA ZETOR 6701

    O B E C    S E B E C H L E B Y vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný […]
11. apríla 2011

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 71/1

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY k Obchodnej verejnej súťaži na predaj stavebného pozemku 71/1 v k.ú. Sebechleby Martin Schvarc – starosta obce Anna Vicianová – kontaktná osoba I.  Vyhlasovateľ: […]
11. apríla 2011

OZNAM – OVS STAVEBNÝ POZEMOK PAR. C Č. 71/1

    O B E C    S E B E C H L E B Y vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný […]