18. januára 2012

Fašang v Sebechleboch

23. decembra 2011

Krásne Vianoce – PF 2012

19. decembra 2011

OZNAM – OVS NA ODPREDAJ pozemku

Obec Sebechleby vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513*1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve […]
3. novembra 2011

OZNAM – OFK SEBECHLEBY

Obec Sebechleby a Obecný futbalový klub Sebechleby Vás informuje, že v sobotu 5. novembra 2011 o 14:00 hodineodohrá náš tím zápas na futbalovom ihrisku mestskej časti Kynek – Nitra […]