14. marca 2012

Sociálna práca – v obci už skončila!

Koniec Terénnej sociálnej práce Dňom 30. Septembra 2013 skončil po dvoch rokoch projekt zameraný na  podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb […]
14. marca 2012

OFK SEBECHLEBY

18. januára 2012

Fašang v Sebechleboch

23. decembra 2011

Krásne Vianoce – PF 2012