19. marca 2013

Oznam – KOMUNÁLNY ODPAD

Vážený občania, N Á H R A D N Ý    T E R M Í N zberu komunálneho odpadu sa uskutoční v sobotu 23. marca […]
19. marca 2013

Oznam – Obecné zastupiteľstvo č.12

Starosta obce Sebechleby zvoláva XII. zasadnutie OcZ v Sebechlebochvo štvrtok 21. marca  2013 o 19.00 hodine do sály KD s nasledovným programom:1)  Otvorenie2)  Určenie zapisovateľa a […]
7. marca 2013

Smútočný oznam

4. marca 2013

smútočný oznam