17. októbra 2013

Pod limitné zákazky – ZVEREJŇOVANIE

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY ZADÁVANÉ OD 1.7.2013Zverejňovanie informácií a dokumentov v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. TABUĽKA 1 – § 49a ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o […]
17. októbra 2013

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní Por. č. zákazky Názov zákazky Zverejnenie (vestník/dátum) Druh zákazky Kritérium hodnotenia Kontaktná osoba (meno/telefón/e-mail) 1. Rekonštrukcia nespevneného chodníka v obci Sebechleby […]
17. októbra 2013

Smernica pre verejné obstarávanie

Smernica – interný predpis obce Sebechleby
17. októbra 2013

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec SebechlebySídlo: 962 66 Sebechleby 1Štatutárny zástupca: Martin Schvarc, starosta obceObec Sebechleby je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o […]