18. decembra 2013

Začaté správne konania

Číslo konania: SK 10003/2013/27 Dátum zverejnenia informácie: 12.12.2013 ________________________________________________ Číslo konania: SK 10004/2013/27 Dátum zverejnenia informácie: 12.12.2013
18. decembra 2013

Stolnotenisový turnaj Sebechleby

15. novembra 2013

Pozývamé Vás!

30. októbra 2013

Oznam – socialna praca v obci

Koniec Terénnej sociálnej práce Dňom 30. Septembra 2013 skončil po dvoch rokoch projekt zameraný na  podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb […]