18. decembra 2013

Stolnotenisový turnaj Sebechleby

15. novembra 2013

Pozývamé Vás!

30. októbra 2013

Oznam – socialna praca v obci

Koniec Terénnej sociálnej práce Dňom 30. Septembra 2013 skončil po dvoch rokoch projekt zameraný na  podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb […]
17. októbra 2013

Tabuľka 6

TABUĽKA 6 – § 67 ods.6 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaníVerejný obstarávateľ je zároveň s vyhlásením koncesie povinný zverejniť v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie […]