9. januára 2020

Harmonogram zberu odpadov 2020

7. novembra 2019

Zber elektroodpadu, železného šrotu a plastov – 14.11.2019

7. novembra 2019

Voľby do NR SR – 29.02.2020

25. septembra 2019

Rozhodnutie o obmedzení premávky