22. januára 2021

Testovanie obyvateľov 23.-24.1.2021

10. decembra 2020

Oznámenie o začatí územného konania

9. augusta 2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. marca 2020

Informácie o šírení koronavírusu