17. októbra 2013

Štvrťročné správy o zákazkach

Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou za rok 2013 Sledované obdobie roka Názov zákazky Lehota na predpokladanie ponúk Úspešný uchádzač Stanovené kritérium hodnotenia Hodnota kritéria […]
17. októbra 2013

Ukončené verejné obstarávania

Zoznam ukončených verejných obstarávaní za rok 2013 Por. č. zákazky Názov zákazky Zverejnenie (vestník/dátum) Úspešný uchádzač Hodnota kritéria úspešného uchádzača Úspora oproti predpokladanej hodnote zákazky Dátum […]
17. októbra 2013

Elektronické aukcie

Zoznam elektronických aukcií Por. č. zákazky Názov zákazky Zverejnenie (vestník/dátum) Druh zákazky Kritérium hodnotenia Kontaktná osoba (meno/telefón/e-mail) 1. 2. 3. Obec Sebechleby realizuje elektronické aukcie prostredníctvom […]
17. októbra 2013

Pod limitné zákazky – ZVEREJŇOVANIE

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY ZADÁVANÉ OD 1.7.2013Zverejňovanie informácií a dokumentov v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. TABUĽKA 1 – § 49a ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o […]