17. októbra 2013

Tabuľka 4

TABUĽKA 4 – § 21 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaníVerejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o […]
17. októbra 2013

Tabuľka 3

TABUĽKA 3 – § 136 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaníAk ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej […]
17. októbra 2013

Tabuľka 2

TABUĽKA 2 – § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaníNajneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako “Ostatné” a časti ponuky, označenej ako “Kritériá” […]
17. októbra 2013

Tabuľka 1

TABUĽKA 1 – § 49a ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaníVerejný obstarávateľ uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávanía) ak ide o verejnú […]