17. júna 2010

Symboly obce

Obec Sebechleby má dva symboly:1. erb obce,2. vlajka obce. 1. Erb obce Sebechleby tvoria tri zlaté chleby v striebornom koši umiestnené v červenom štíte. Sebechleby sa […]
17. júna 2010

Demografia

Počet obyvateľov v Sebechleboch od roku 1990 narastal. V roku 1991 ich bolo 1 156, v roku 1996 – 1 163, v roku 2001 – 1 […]
17. júna 2010

Mapa

17. júna 2010

OBEC

História Geografia Demografia Symboly obce Partnerské obce Mapa Stará Hora Mladá Hora Fotogaléria Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja