17. júna 2010

Štatút obce

Štatút obce Sebechleby   Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch na základe § 24 ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení […]
17. júna 2010

Stará Hora

[h3]Stará Hora /vinárska osada/ – časť obce Sebechleby[/h3]Vinárska osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníka. V 140 vínnych pivniciach vytesaných do tufového […]
17. júna 2010

Mladá Hora

[h3]Mladá Hora /vinárska osada/ – časť obce Sebechleby[/h3]Prvá písomná zmienka o vinárskej osade je z roku 1219. Je to tretí najstarší záznam o pestovaní viniča na […]
17. júna 2010

Fotogaléria

Na obsahu sa pracuje.