17. júna 2010

ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby

Právna subjektivita školy Naša škola k 1. júlu 2002 získala zo zákona právnu subjektivitu. Rozhodnutím Okresného úradu v Krupine a dodatkom k zriaďovateľskej listine Obecného úradu […]
17. júna 2010

Šport

TJ Turistický oddiel Strelecký krúžok Volejbalový klub Detský dobrovoľný hasičský zbor Plamienok
17. júna 2010

Kultúra

Sebechlebskí hudci Folklórna skupina Geľovianka Detský folklórny súbor Škovránok
17. júna 2010

SAMOSPRÁVA

Základné informáce Štatút obce Starosta obce Obecné zastupiteľstvo Poslanci obecného zastupiteľstva Všeobecno záväzné nariadenia Hlavný kontrolór obce Rokovací poriadok Rozpočet obce Komisie OcZ Kontakty Miestne poplatky […]