29. septembra 2014

Komunálne voľby 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY – pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Sebechleboch a pre voľby starostu obce v Sebechleboch 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Sebechleboch podľa § […]
7. augusta 2014

Územný plán – Sebechleby

Ú Z E M N Ý _ P L Á N _ O B C E _ S E B E C H L E B […]
7. augusta 2014

Dualthlon tour 2014

19. mája 2014

Oznam – výberové konanie

Obec Sebechleby vypisuje v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení […]