12. decembra 2014

POZVÁNKA ocz v sebechleboch

Starosta obce Sebechleby zvoláva I.  ustanovujúce zasadnutie OcZ v Sebechleboch v nedeľu 14. decembra  2014o 16:00 hodine do sály KD s nasledovným programom: 1) Otvorenie, schválenie […]
12. decembra 2014

POZVÁNKA ocz v sebechleboch

Starosta obce Sebechleby zvoláva XX. zasadnutie OcZ v Sebechleboch vo štvrtok dňa 11.12.2014 o 17.00 hodine do sály KD s nasledovným programom: 1) Otvorenie2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice3) […]
21. novembra 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

Dňa 15. novembra 2014 v sobotu sa v obci Sebechleby, tak ako aj na zvyšku Slovenska komunálne voľby 2014. Výsledky komunálnych volieb 2014. Počet voličov 499 […]
29. septembra 2014

OZ Sebechleby – pozvánka

Oficiálna www.FACEBOOK.com udalosť – EUROVIA Oberačka po sebechlebsky MMXIV.