11. januára 2012

II. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE SEBECHLEBY

Obec Sebechleby Vás srdečne pozýva na II. Reprezentačný ples obce Sebechleby, ktorý sa uskutoční dňa 18.2.2011 so začiatkom o 19:00 hodine v Kultúrnom dome Sebechleby. Tešíme […]
23. decembra 2011

Krásne Vianoce – PF 2012

19. decembra 2011

OZNAM – OVS NA ODPREDAJ pozemku

Obec Sebechleby vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513*1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve […]
17. decembra 2011

Prezentácie obce Sebechleby

Žiaci 6. ročníka Základnej školy spojenej s materskou školou Antona Matulu v Sebechleboch vypracovali pre svojich spolužiakov, sebechlebčanov a pre všetkých ktorí sa chcú dozvedieť viac […]