28. decembra 2012

Smútočný oznam

24. decembra 2012

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič nezruší. V novom roku veľa sily, aby ste boli zdraví dlho žili. Pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších […]
2. decembra 2012

Publicita projektu

Názov projektu: Stĺp sv. Trojice, reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, I.etapa, UZPF č. 2686/0Žiadateľ: Obec Sebechleby Vlastník: Rímskokatolícka cirkev farnosť Sebechleby Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry […]
2. decembra 2012

Oznam – vzn – návrhy

Všeobecno-záväzné nariadenia určené na schválenie dňa 14.12.2012