Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží
2. septembra 2021

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Vážení občania,
OBEC SEBECHLEBY vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na uzavretie nájomnej zmluvy:

1. obhospodarovanie lesných pozemkov podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, menovite:
LV 1247, č. parc. KN E 9872, druh pôdy – lesný pozemok o výmere 22525 m2
LV 1502, č. parc. KN E 1234/2, druh pôdy – lesný pozemok o výmere 35581 m2
Termín predkladania návrhov 18.10.2021 - 29.10.2021 do 11:00 hod.
Viac informácií nájdete:
- oznam o vyhlásení súťaže

2. obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podľa zoznamu, v súčte – orná pôda 17,70 ha, trvalotrávny porast – 10,50 ha, ostatné plochy – 12,20 ha.
Termín predkladania návrhov 18.10.2021 - 29.10.2021 do 11:00 hod.
Viac informácií nájdete:
- oznam o vyhlásení súťaže


Ďakujeme.

S pozdravom Obec Sebechleby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *