Rozhodnutie o obmedzení premávky

VIAKORP Oberačka po sebechlebsky
17. septembra 2019
Voľby do NR SR – 29.02.2020
7. novembra 2019

Rozhodnutie o obmedzení premávky

Rozhodnutie o obmedzení cestnej premávky
Obec Sebechleby, zastúpená starostom obce Martinom Schvarcom, v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a nasledujúcich noviel a doplnkov § 4 vydáva toto r o z h o d n u t i e o obmedzení cestnej premávky v zmysle Zákona č.135/1961 Zb. o cestných komunikáciách (Cestný zákon) podľa dopravného značenia z dôvodu konania kultúrnospoločenskej udalosti VIAKORP Oberačka po sebechlebsky, ktorá sa bude konať dňa 28.09.2019. Obmedzenie cestnej premávky v zmysle dopravného značenia bude v čase od 9.00 hod do 21.00 hod.

V Sebechleboch, dňa 25.09.2019

Martin Schvarc - starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *