Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Ochutnávka vín Stará Hora – Sebechleby
25. júla 2018
Výsledky komunálnych volieb a prieskumu
14. novembra 2018

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Vážení občania,
OBEC SEBECHLEBY vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na uzavretie kúpnej zmluvy:

1. na predaj pozemku "N" určeného na výstavbu IBV registra KN C č. 2600/30 v k. ú. Sebechleby
Termín predkladania návrhov 30.07.2018 - 06.08.2018 do 11:00 hod.
Viac informácií nájdete:
- oznam o vyhlásení súťaže
- súťažné podmienky.

2. na predaj pozemku "I" určeného na výstavbu IBV registra KN C č. 2600/35 v k. ú. Sebechleby
Termín predkladania návrhov 30.07.2018 - 06.08.2018 do 11:00 hod.
Viac informácií nájdete:
- oznam o vyhlásení súťaže
- súťažné podmienky.

3. na predaj pozemku "F" určeného na výstavbu IBV registra KN C č. 2600/38 v k. ú. Sebechleby
Termín predkladania návrhov 30.07.2018 - 06.08.2018 do 11:00 hod.
Viac informácií nájdete:
- oznam o vyhlásení súťaže
- súťažné podmienky.

4. na predaj pozemku "J" určeného na výstavbu IBV registra KN C č. 2600/23 v k. ú. Sebechleby
Termín predkladania návrhov 30.07.2018 - 06.08.2018 do 11:00 hod.
Viac informácií nájdete:
- oznam o vyhlásení súťaže
- súťažné podmienky.

Ďakujeme.

S pozdravom Obec Sebechleby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *