Komunitný plán sociálnych služieb obce Sebechleby

Voľby do orgánov samospráv obcí 10.11.2018
17. júla 2018
Ochutnávka vín Stará Hora – Sebechleby
25. júla 2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sebechleby

Vážení občania,
prihováram sa k Vám aj touto cestou a to predstavením Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sebechleby, ktorý bol spracovaný v tomto roku v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.

Preto všetkým realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa úspechov pri mobilizácii zdrojov v obci a naplnenie spoločne plánovaných zámerov v obci.

Martin Schvarc - starosta obce

Viac informácií nájdete:
- Komunitný plán sociálnych služieb obce Sebechleby
- Priority rozvoja sociálnych služieb obce Sebechleby.

Ďakujeme.

S pozdravom Obec Sebechleby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *