I & B s.r.o.
16. januára 2015
Vinárska súťaž – Dudince
13. apríla 2015

Územný plán obce Sebechleby

N Á V R H _ Ú Z E M N Ý _ P L Á N _ O B C E _ S E B E C H L E B Y – zverejnené 21.01.2015

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Obec Sebechleby, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 citovaného zákona
oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
? Územný plán obce Sebechleby ?

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Sebechleby na verejné nahliadnutie po dobu
od 21. januára 2015 do 25. februára 2015.
Do návrhu ÚPD možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.sebechleby.com alebo www.erstar.sk

Viac informácií o oznámení a všetkých návrhoch nájdete nižšie v sekcii na stiahnutie.


NA STIAHNUTIE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *