POZVÁNKA ocz v sebechleboch

Výsledky komunálnych volieb 2014
21. novembra 2014
POZVÁNKA ocz v sebechleboch
12. decembra 2014

POZVÁNKA ocz v sebechleboch

Starosta obce Sebechleby zvoláva XX. zasadnutie OcZ v Sebechleboch 
vo štvrtok dňa 11.12.2014 o 17.00 hodine do sály KD s nasledovným programom: 
1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Voľba návrhovej komisie
4) VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti
5) Úprava rozpočtu 2014
6) Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017
Stanovisko HK k viacročnému rozpočtu 
7) Plán kontrolnej činnosti na rok 2015
8) Schválenie zaradenia obce do MAS – Zlatá cesta
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *