POZVÁNKA ocz v sebechleboch

POZVÁNKA ocz v sebechleboch
12. decembra 2014
I & B s.r.o.
16. januára 2015

POZVÁNKA ocz v sebechleboch

Starosta obce Sebechleby zvoláva I.  ustanovujúce zasadnutie OcZ v Sebechleboch
v nedeľu 14. decembra  2014o 16:00 hodine do sály KD s nasledovným programom:
1) Otvorenie, schválenie programu
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4) Zloženie sľubov starostu a poslancov, odovzdanie osvedčení
5) Príhovor starostu obce
6) Voľba návrhovej komisie
7) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
8) Určenie platu starostu
9) Určenie zástupcu starostu
10) Diskusia
11) Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *