Oznam – výberové konanie

XX. Svätourbanské slávnosti
23. apríla 2014
Dualthlon tour 2014
7. augusta 2014

Oznam – výberové konanie

Obec Sebechleby vypisuje v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme VÝBEROVÉ KONANIE
– na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Základnej školy s Materskou školou Antona Matulu v Sebechleboch.

Všetko potrebné ako kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky a zoznam potrebných
dokladov, ktoré účastník predkladá k výberovému konaniu nájdete nižšie v dokumente
na stiahnutie.

Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke zasielajte, alebo osobne doručte v termíne
do 6. júna 2014 do 12.00 hod.
na adresu Obecný úrad Sebechleby, 962 66 Sebechleby č. 1
Obálku označte: „Výberové konanie – Základná škola s Materskou školou Antona Matulu Sebechleby – NEOTVÁRAŤ“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *