Tabuľka 4
17. októbra 2013
Tabuľka 6
17. októbra 2013

Tabuľka 5

TABUĽKA 5 – § 46 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.

NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *