Tabuľka 3
17. októbra 2013
Tabuľka 5
17. októbra 2013

Tabuľka 4

TABUĽKA 4 – § 21 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie a uverejní ju na profile do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje možno v správe uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *