OFK SEBECHLEBY
27. mája 2012
Oznam – ZŠ S Mš SEBECHLEBY
2. augusta 2012

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:
Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad,
Svätotrojičné nám. č.5,
963 01  Krupina

alebo elektronicky na adresu:
uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9733/2015/13
Dátum zverejnenia informácie: 01.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks borovica a 1 ks listnatý strom, ktoré rastú na pozemku parc. č. 435/1 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 137/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 14.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks borovica, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 2550/9 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10314/2014/13
Dátum zverejnenia informácie: 08.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek, ktoré rastú  na pozemku parc. č.  590  registra C KN v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10262/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 01.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 1121, 1122 registra E KN a parc. č. 1054/5, 1119/4 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10127/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie  na pozemku parc. č. 419/1 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10126/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks orech, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 420/3 a 397/2 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9675/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 04.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie  na pozemku parc. č. 3530 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 8768/2012/27
Dátum zverejnenia informácie: 25.07.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, druhu hrab, klen, osika a krovitý porast, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1121  registra E KN v k.ú. Sebechleby v prvom stupni územnej ochrany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *