Sociálna práca – v obci už skončila!

OFK SEBECHLEBY
14. marca 2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
14. marca 2012

Sociálna práca – v obci už skončila!

Koniec Terénnej sociálnej práce

Dňom 30. Septembra 2013 skončil po dvoch rokoch projekt zameraný na  podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitým zreteľom na marginalizované rómske komunity. Počas tohto obdobia sa poskytlo sociálne poradenstvo, riešili sa mnohé problematiky vyplývajúce z nepriazne životnej situácie zamerané na zmenu, resp. zmiernenie následkov, ktoré bolo úzko späté so snahou sociálneho pracovníka a jeho asistenta, aby boli vštepené základy samostatnosti pri riešení svojej nepriaznivej situácie v jednotlivých rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia aj do budúcnosti. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent poskytovali svoje služby v obciach Sebechleby, Hontianske Nemce a v priľahlej osade „Zálištie“. Sociálni pracovníci si získali dôveru 488 obyvateľov z cieľových skupín z toho bolo 276 žien a 212 mužov. Počas tohto obdobia naviazali dobré vzťahy s mnohými inštitúciami, lekármi, krízovými centrami a i., s ktorými úzko spolupracovali pri riešení individuálnych problémov a tým sa zabezpečovala snaha o maximalizáciu odbornosti pri poradenstve a pomoci.

Pestrá paleta pracovnej náplni určite rozšírila obzory a skúsenosti do budúcnosti nielen sociálnym pracovníkom, ale aj obyvateľom zo záujmových skupín, preto pevne verím, že sa postupom času takéto pracovné miesto začlení do štruktúry samospráv a bude jej neoddeliteľnou súčasťou.


NÁZVY PROJEKTOV:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *