OZNAM – OVS STAVEBNÝ POZEMOK PAR. C Č. 104/7

Súťažné podmienky OVS 104/8
11. apríla 2011
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 104/7
11. apríla 2011

OZNAM – OVS STAVEBNÝ POZEMOK PAR. C Č. 104/7

 

O B E C    S E B E C H L E B Y

vyhlasuje

podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na

predaj  stavebného   pozemku registra C č. 104/7, v k. ú. Sebechleby


Termín predkladania návrhov
11.04.2011 – 25.04.2011 do 12.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch, uznesením OZ č. 15/2011 zo dňa 24.03.2011 schválilo predaj pozemku nachádzajúcom sa pri obecnej budove, v ktorej v súčasnosti sídli firma Madame s.r.o. v Sebechleboch formou obchodnej verejnej súťaže.


SÚŤAŽNÉ PODKLADY nájdete TU.


Technické informácie o predmete predaja sú zverejnené na informačnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Sebechleby www.sebechleby.com, alebo informácie poskytne sekretariát Obecného úradu Sebechleby osobne, elektronickou poštourudolf.holiencin@holic.sk , prípadne na tel. 045/5591996. Obhliadku predmetu predaja je možne dohodnúť na uvedených tel. čísle alebo elektronickou poštou ( e-mailom).

Sťiahnuť prílohu

File Description File size Downloads
doc 104-7 oznam 26 KB 434
doc SP OVS 104-7 61 KB 406

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *