OZNAM – OVS NA ODPREDAJ TRAKTORA ZETOR 6701

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 71/1
11. apríla 2011
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS NA ODPREDAJ TRAKTORA
11. apríla 2011

OZNAM – OVS NA ODPREDAJ TRAKTORA ZETOR 6701

 

 

O B E C    S E B E C H L E B Y

vyhlasuje

podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na

odpredaj  Traktora ZETOR 6701


Termín predkladania návrhov
25.05.2011 – 06.06.2011 do 15.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch, uznesením OZ č. 37/2011 zo dňa 20. mája 2011 schválilo predaj hnuteľného majetku formou obchodnej verejne súťaže.


SÚŤAŽNÉ PODKLADY nájdete TU.


Technické informácie o predmete predaja sú zverejnené na informačnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Sebechleby www.sebechleby.com, alebo informácie poskytne sekretariát Obecného úradu Sebechleby osobne, elektronickou poštou obecsebechleby@gmail.com, prípadne na tel. 045/5591996. Obhliadku predmetu predaja je možne dohodnúť na uvedených tel. čísle alebo elektronickou poštou ( e-mailom).

 

Sťiahnuť prílohu

File Description File size Downloads
doc traktor 37 KB 452

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *